معماری

بایگانی روزانه: اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

انجام مصوبات جلسه سمن با دستگاه های ذیربط در خصوص مسیر اسلامیه باغستان

جمع آوری درختان خشک شده مسیر، تشتک زنی و نهال کاری (قسمتی از مسیر) اسلامیه تا پلیس راه فردوس توسط دهیاری باغستان، شهرداری اسلامیه و با همکاری نیروهای بسیج انجام پذیرفت.  

ادامه نوشته »