معماری

بایگانی روزانه: آذر ۱۴, ۱۳۹۵

انتخابات شبکه سمن های محیط زیستی خراسان جنوبی

سمن میراث سبز بامداد در این انتخابات به عنوان عضو شورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی برگزیده شد. این انتخابات در روز پنجشنبه ۴ آذرماه در شهر قاین برگزار شد. در این جلسه مدیر کل محترم محیط زیست استان خراسان جنوبی جناب مهندس …

ادامه نوشته »